Komunikat nr 1

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

TECHNOLOGIE EDUKACYJNE

Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Mechaniczny

ADVSEO sp. z o. o.

Świnoujście-Ystad, 28-30 maja 2015
docPełen tekst komunikatu

Problematyka konferencji

Problematyką Konferencji są zagadnienia odnoszące się do edukacji przedmiotów zawodowych i ogólnych. Ma ona posłużyć do szerokiej wymiany doświadczeń nt. technologii edukacyjnych stosowanych w szkołach wyższych i uczelniach różnego typu. Stąd też przewidywany jest udział naukowców i specjalistów zajmujących się ogólnymi zagadnieniami edukacji jak i bardzo specyficznymi, wąskimi tematami edukacji zawodowej i technicznej. Należą do nich zarówno procesy kształcenia na odległość, w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych jak i przy pomocy różnego rodzaju symulatorów. Tak sformułowana problematyka wymusza w naturalny sposób podział na dwie podstawowe grupy tematyczne: edukację dotyczącą przedmiotów technicznych i edukację przedmiotów ogólnych, innych niż techniczne.

Informacje organizacyjne

Opłata za udział w Konferencji: 1 090 zł (opłata obejmuje: publikację jednego referatu, wyżywienie i zakwaterowanie w Domu Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Świnoujściu i na promie w dniach 28-30 maja 2015 roku). Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do DPT lub przedłużenia pobytu za dodatkową opłatą.

Oficjalnymi językami konferencji są: polski, angielski i rosyjski.

Termin przesłania pełnego tekstu referatu i wniesienia opłaty do 25 marca 2015 r.

Opłatę za udział w Konferencji należy dokonać:
ADVSEO sp. z o.o.
Bank Millennium SA
45 1160 2202 0000 0002 3412 8603
SWIFT: BIGBPLPW

Zgłoszenia udziału w Konferencji i teksty referatów prosimy przesyłać na adres:
Instytut Eksploatacji Siłowni Okrętowych
70-500 Szczecin
ul.
Wały Chrobrego 1-2
z dopiskiem „TE 2015”
lub elektronicznie na adres: ieso@am.szczecin.pl

Ewentualne pytania, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres: z.matuszak@am.szczecin.pl lub tel. +48 91 4809414.

 

Call for papers

3rd International scientific conference

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 2015

Maritime University of Szczecin
Faculty of Mechanical Engeneering

ADVSEO Ltd.

Świnoujście-Ystad, May 28-30, 2015
docFull call for papers text

Conference scope

The Conference scope includes issues of teaching general and professional subjects. The Conference is aimed at a vast exchange of experience on the use of educational technologies in universities and educational establishments of other types. Consequently, participation of researchers and professionals engaged in general education as well as in very specific problems of professional and technical education is expected. The scope also includes the issues of distance learning and training on simulators. This accounts for the Conference scope division into two main areas: technical subjects teaching, general and non-technical subjects teaching.

Organizational information

Cost of the conference is 1 090 zł (it includes the publication of one paper, board and lodging in the House of Creative Work of Maritime University in Świnoujście and on the ferry on May 28-30, 2015. Early arrival or extended stay is possible at additional cost.

The official languages of the conference are: Polish, English and Russian.

Deadline for sending the full text of the paper and payment is March 25, 2015.

Participation fee should be paid:
ADVSEO sp. z o.o.
Bank Millennium SA
45 1160 2202 0000 0002 3412 8603
SWIFT: BIGBPLPW

Applications for participation in the conference and texts of papers should be sent to:
Instytut Eksploatacji Siłowni Okrętowych
70-500 Szczecin
ul.
Wały Chrobrego 1-2
with the note „TE 2015”
or submitted electronically: ieso@am.szczecin.pl

Any questions, comments and suggestions should be sent to: z.matuszak@am.szczecin.pl or tel. +48 91 4809414.