Registration on-line

Please fill in registration form to register on Educational Technologies 2017.
Fields with * are required.
After sign up you will receive an e-mail with details to your paper upload.

Proszę wypełnić formularz rejestracyjny aby zarejestrować się na konferencję Technologie Edukacyjne 2017.
Pola oznaczone * są wymagane.
Po wypełnieniu formularza zostanie przesłany e-mail ze szczegółami odnośnie wysłania artykułu.