Komunikat nr 1, Technologie Edukacyjne 2018

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

TECHNOLOGIE EDUKACYJNE

Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Mechaniczny

ADVSEO sp. z o. o.

PŻB S.A. POLFERRIES MORSKIE BIURO PODRÓŻY SZCZECIN

Szczecin-Świnoujście-Ystad-Lund-Malmö-Ystad-Świnoujście-Szczecin, 8-10 czerwca 2018
docPełen tekst komunikatu

Problematyka konferencji

Problematyką Konferencji są zagadnienia odnoszące się do edukacji przedmiotów zawodowych i ogólnych. Ma ona posłużyć do szerokiej wymiany doświadczeń nt. technologii edukacyjnych stosowanych w szkołach wyższych i uczelniach różnego typu. Stąd też przewidywany jest udział naukowców i specjalistów zajmujących się ogólnymi zagadnieniami edukacji jak i bardzo specyficznymi, wąskimi tematami edukacji zawodowej i technicznej. Należą do nich zarówno procesy kształcenia na odległość, w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych jak i przy pomocy różnego rodzaju symulatorów. Tak sformułowana problematyka wymusza w naturalny sposób podział na dwie podstawowe grupy tematyczne: edukację dotyczącą przedmiotów technicznych i edukację przedmiotów ogólnych, innych niż techniczne.

Informacje organizacyjne

Koszt konferencji: 1190 zł (900 zł na konto POLFERRIES + 290 zł na konto ADVSEO sp. z o.o.). Koszt obejmuje: publikację jednego referatu, wyżywienie i zakwaterowanie na promie – kabina jednoosobowa, udział w imprezach towarzyszących (opłata za jedną osobę w kabinie dwuosobowej wynosi 850 zł).

Oficjalnymi językami konferencji są: polski, angielski i rosyjski.

Termin przesłania pełnego tekstu referatu i wniesienia opłaty: do 16 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia udziału w Konferencji i teksty referatów prosimy przesyłać na adres:
Instytut Eksploatacji Siłowni Okrętowych
70-500 Szczecin
ul.
Wały Chrobrego 1-2
z dopiskiem „TE 2018″
lub elektronicznie na adres: ieso@am.szczecin.pl

Ewentualne pytania, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres: z.matuszak@am.szczecin.pl lub tel. +48 91 4809414.